Universiteit Leiden - Leiden Family Lab

Wie zijn wij?

Het Leiden Family Lab bestaat uit wetenschappers van verschillende vakgebieden van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij ons op en email naar info@leidenfamilylab.nl

Leiden Family Lab

Het Leiden Family Lab is opgericht in 2009 en ons team bestaat uit wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden van de Universiteit van Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De Universiteit Leiden behoort tot de kopgroep van de Europese onderzoeksuniversiteiten. Het LUMC kent een jarenlange traditie van grensverleggend (bio)medisch onderzoek en staat daarmee aan de internationale top. 

Onderzoeksteam

In het Leiden Family Lab werken biologen, medici, psychologen, psychiaters, pedagogen en sociaal wetenschappers intensief samen om onderzoek te doen naar zeer uiteenlopende onderwerpen. Deze zeer gevarieerde groep enthousiaste onderzoekers haalt alles uit de kast om de ingewikkelde verbanden tussen genen en omgeving te ontrafelen. Hierbij is de vrijwillige medewerking van families van onschatbare waarde. Wilt u meer weten over het meedoen aan een van onze onderzoeken? Kijkt u dan eens bij meedoen aan onderzoek.