Universiteit Leiden - Leiden Family Lab

Waarom met de hele familie ?

In het Leiden Family Lab, zoals de naam het al zegt, draait het allemaal om de familie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij ons op en email naar info@leidenfamilylab.nl

Leiden Family Lab

Met familieonderzoek is het mogelijk om te onderzoeken waarom bepaalde eigenschappen vaker voorkomen binnen families. Door hele families te onderzoeken kan onderzocht worden in welk mate deze eigenschappen nu wordt bepaald door het delen van genetische informatie of het delen van eenzelfde omgeving en opvoeding.

Aandacht voor grootouders, ouders en kinderen

Het Leiden Family Lab is een groot onderzoeksprogramma van de Universiteit van Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Familieonderzoek is een belangrijk wetenschappelijk middel om het samenspel tussen genen (het erfelijke materiaal wat doorgegeven wordt via de ouders) en omgeving te kunnen onderzoeken. Familieonderzoek, met meerdere generaties, is steeds belangrijker aan het worden in de wetenschap. Dit soort onderzoek vereist de bijdrage van ouders, kinderen, broers, zussen, maar soms ook de opa’s, oma’s, of de familie van uw partner (schoonfamilie). De grote familieonderzoeken binnen het Leiden Family Lab zijn uniek in de wereld. De onderzoeksaanpak belooft veel goeds voor de toekomst ten aanzien van de lastige vraagstukken waar de wetenschap nog mee worstelt. De komende jaren hoopt het Leiden Family lab iets dichter bij het antwoord te komen op vragen over aanleg en omgeving omtrent verschillende eigenschappen en aandoeningen.

Hoe zit dat nu met DNA en de omgeving?

Als we kijken naar bijvoorbeeld oogkleur, weten we dat dit te maken heeft met genetische bagage die door de ouders is meegegeven (DNA) en dat dit niet kan veranderen tijdens het leven. Voor andere dingen is dit nog onduidelijk, bijvoorbeeld extreem verlegen gedrag, zwaarlijvigheid of agressiviteit, hoe wordt dat van de ene generatie op de andere doorgegeven? Loopt dat vooral via het DNA of gaat dat voor een deel via de manier waarop de gezinsleden met elkaar omgaan binnen een huishouden? Daar weten we nog heel weinig van. Met familieonderzoek hopen we meer te weten te komen over de mate waarin én de manier waarop allerlei kenmerken van de ene generatie op de volgende generatie worden doorgegeven.  

Met het hele gezin naar het Leiden Family Lab

Met familieonderzoek hopen we meer te weten te komen over de mate waarin én de manier waarop allerlei kenmerken van de ene generatie op de volgende generatie worden doorgegeven. We hopen dat families bereid zijn om aan dit nieuwe onderzoek mee te doen.